1. การพิมพ์เทคโนโลยีทางเสียง QR

1. การพิมพ์เทคโนโลยีทางเสียง QR
    (QR Printing in Sound Technology)

ในหน้าแรกพิมพ์ QR Code เพื่อแสดงวิดีทัศน์การออกเสียงสัชฌายะตามกฎไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านของคัมภีร์พระไตรปิฎกในทางศาสนาสู่การศึกษาปาฬิภาสาด้วยเทคโนโลยีทางเสียง

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เทคโนโลยีทางเสียง QR ดูข้อ 1

เสียงสัชฌายะดิจิทัล ดูข้อ 2
(ดูรายละเอียด)

การถอดอักษรปาฬิ ดูข้อ 3
(ดูรายละเอียด)

การพิมพ์เสียงละหุเสียงคะรุ ดูข้อ 4
(ดูรายละเอียด)

การถอดเสียงปาฬิ ดูข้อ 5
(ดูรายละเอียด)

ระบบอ้างอิงโน้ตเสียงปาฬิ ดูข้อ 6
(ดูรายละเอียด)

การบันทึกโน้ตเสียงระดับสามัญ ดูข้อ 7
(ดูรายละเอียด)

โน้ตเสียงเตนูโตในไวยากรณ์ปาฬิ ดูข้อ 8
(ดูรายละเอียด)

สิทธิบัตรการแบ่งพยางค์อัตโนมัติ ดูข้อ 9
(ดูรายละเอียด)

สัททสัญลักษณ์โน้ตเสียงปาฬิ ดูข้อ 10
(ดูรายละเอียด)

ดูคำอธิบายย่อโน้ตเสียงปาฬิ 10 ข้อ
Quick Guide to Pāḷi Notation