ทรงอนุโมทนาในรัชกาลที่ 9

ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2555